Переводчик Translate.kg

выслуга лет

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
иштеген жылдары

Выслуга лет

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Иштеген жылдары

Выслуга лет

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ИШТЕГЕН ЖЫЛДАРЫ – социалдык жактан камсыз кылуу укугунда эмгек жылдарынын бир түрү. Колдонулуудагы мыйзам боюнча И. ж. үчүн бааракы белгилене турган, ошондой эле эмгек акысына аргандай кошумча үстөктөр менен эмгек мамилелериндеги башка ар түрдүү жеңилдиктер бериле турган кесиптик ишмердүүлүктү аткаруунун узак мөөнөтүн билдирет.

Выслуга лет

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
Иш өтөлгө жылдары

Выслуга лет

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
иштеген жылдар

Выслуга лет

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
иштеген жылдары
Выслуга лет Выслуга лет Выслуга лет Выслуга лет Выслуга лет