Переводчик Translate.kg

Взаимно-инвестиционный фонд

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
өз ара инвестициялык фонд

Взаимно-инвестиционный фонд

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
өз ара инвестициялык фонд

Взаимно-инвестиционный фонд

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Өзара инвестициялык фонд

Взаимно-инвестиционный фонд

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ӨЗАРА ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ФОНД – өзү чыгарган акциядан түшкөн акчаны башка компаниялардын баалуу кагаздарына чегерүүгө пайдаланган инвестициялык компаниянын түрү; адатта бир компаниянын 5–10 пайыз акциясына ээ болот, холдингден ушунусу менен айырмаланат; мындай инвестициялар учурдагы базар бааларынан улам эсепке алынат.
Взаимно-инвестиционный фонд Взаимно-инвестиционный фонд Взаимно-инвестиционный фонд Взаимно-инвестиционный фонд