Переводчик Translate.kg

Взаимное страхование

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Өзара камсыздандыруу

Взаимное страхование

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ӨЗАРА КАМСЫЗДАНДЫРУУ – жарандар менен юридикалык жактардын өз мүлктөрүн жана башка мүлктүк кызыкчылыктарын, өзара негизде өзара камсыздандыруу коомдорун түзүү жана аларга бул үчүн зарыл каражаттарды топтоо менен камсыздандыруу. Ө. к. жолу менен сөзсүз камсыздандырууну ишке ашырууга мыйзамда каралган учурларда жол берилет.

Взаимное страхование

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
өз ара камсыздандыруу
Взаимное страхование Взаимное страхование Взаимное страхование