Переводчик Translate.kg

Взаимозаменяемые товары

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Бири-бирин алмаштыруучу товарлар

Взаимозаменяемые товары

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БИРИ-БИРИН АЛМАШТЫРУУЧУ ТОВАРЛАР – өздөрүнүн аткарар милдети, пайдалануудагы (өндүрүүдөгү) сапаты жана техникалык мүнөздөмөлөрү, баасы жана башка көрсөткүчтөрү боюнча бирдей болгондуктан, сатып алуучу аларды бири-бирине алмаштыра берүүчү же алмаштырууга даяр товарлардын тобу.

Взаимозаменяемые товары

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
бирин бири алмаштыруучу товарлар

Взаимозаменяемые товары

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
бирин бири алмаштырган товарлар, бирин бири алмаштыруучу товарлар
Взаимозаменяемые товары Взаимозаменяемые товары Взаимозаменяемые товары Взаимозаменяемые товары