Переводчик Translate.kg

взрыватель

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
жардыргыч

Взрыватель

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Жардыргыч

Взрыватель

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЖАРДЫРГЫЧ – криминалистикадагы жарылуучу заттарда химиялык реакциянын башталуусуна түрткү берүүчү каражат. Ж. жарылуу кубаты бар же жок болуп айырмаланат.

Взрыватель

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
жардыргыч

взрыватель

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м. тех., воен.
жарылткыч;
взрыватель замедленного действия аракети акырындатылган жарылткыч.

Взрыватель

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
жардыргыч
Взрыватель Взрыватель Взрыватель Взрыватель