Переводчик Translate.kg

Взыскание бесспорное

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
талашсыз жаза

взыскание бесспорное

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
талашсыз жаза

Взыскание бесспорное

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Талашсыз төлөтүү

Взыскание бесспорное

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ТАЛАШСЫЗ ТӨЛӨТҮҮ – сотко, мүлктүк талаштарды чечүүчү башка органдарга кайрылуусуз акча каражаттарын төлөп берүүгө аргасыз кылуу. Уюмдардан Т. т. банк мекемелериндеги тийешелүү эсептерден акча каражаттарын өндүрүүчүлөрдүн тескөөсү боюнча же нотариалдык органдардын аткарууга берилген жазуусу боюнча эсептен чыгаруу менен, ал эми жарандардан – аткарууга берилген жазуу боюнча ишке ашырылат. Түздөнтүз мыйзамдарда каралган учурларда гана жол берилет.

Взыскание бесспорное

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
талашсыз өндүрүп алуу
Взыскание бесспорное Взыскание бесспорное Взыскание бесспорное Взыскание бесспорное